Ledergruppesparring

NY LEDER I UNGT FIRMA?

De tre ejere etablerede virksomheden for tre år siden, og tiden er nu kommet til at få mere struktur på organisationen – blive et rigtigt firma.

Ejerne – og især den administrerende direktør – fylder meget og få siger ham effektivt imod. Han har brug for sparring og kvalificeret modspil, hvilket bliver min opgave. Jeg har altid som rådgiver haft det synspunkt, at jeg hellere vil miste kunden end holde igen med min professionelle mening. Der er tidspunkter i forløbet, hvor bølgerne går højt, men begge parter holder fast.

Jeg insisterer på at lære virksomheden bedre at kende, før jeg kan hjælpe. Min første kontrakt går på at analysere virksomheden. Dette indebærer, at jeg interviewer stort set alle medarbejdere og gennemgår diverse dokumenter, taler med kunder og leverandører. Det er vigtigt, at jeg hører alle synspunkter, ikke kun ledelsens version. Alt munder ud i en rapport med mine anbefalinger til en ny organisationsstruktur, der bl.a. indbefatter ansættelsen af en ny leder.

Efter drøftelser med ejerne bliver det besluttet at gennemføre planen med få ændringer. Vi udarbejder sammen en jobprofil for den nye leder, og stillingen slås op på nettet. Jeg deltager ved alle interviews, og vi finder den rette til jobbet.

Mit job er fremadrettet at være coach/sparringspartner for de fire ledere, samt deltage i ledergruppemøderne.

Ret hurtigt viser det sig, at de tre ejere ikke synes, den nye leder arbejder hårdt og længe nok, hvilket – efter min erfaring – er et typisk synspunkt for iværksættere/ejerledere. Et par måneder inde i forløbet rammes den nye leder af stress, bl.a. forårsaget af presset fra ejerne – følelsen af ikke at være god nok. De tre ejere overvejer at fyre lederen, men jeg får dem overtalt til at holde igen – der er gået to måneder siden ansættelsen.

Hver tredje uge har jeg sparring med hver af de fire ledere. De har tillid til mig og læsser af. Jeg introducerer forskellige ledelsesmæssige værktøjer og teorier, og de får alle fire lektier for i min bog ‘Organisation og mennesker’. Jeg sikrer, at konfliktpunkterne bliver italesat og bearbejdet, men også at succeserne fremhæves og bemærkes af alle. De tre ejere er ikke uddannede i ledelse, men tager godt og interesseret fra i det jeg gennemgår for dem, og de løser entusiastisk de opgaver, som jeg giver dem.

Efterhånden som fagligheden opbygges i ledergruppen og de fire får fælles metoder, værktøjer og – ikke mindst – værdier, stiger tilliden og samhørigheden. Et halvt år efter ansættelsen af den fjerde – og nye – leder begynder ledergruppen at fungere som en professionel ledelse af det unge firma.

(Januar 2021)

Hvis du vil vide mere, kontakt os