Forandringsledelse

forandringsledelse

Processer:

–          Internationale standarder og guidelines (EFQM, MSP, Lean)

–          Forandringshjulet – en metode til forandring

–          Værktøjer

–          Reviews, audits og sundhedstjeks

–          Evaluering

–          Måling og ledelsesinformation, KPI’er

–          Bedste praksis – hvad gør andre

Kompetencer:

–          Workshops med udgangspunkt i behov og problemstillinger

–          Kurser, hele forløb eller specifikke kurser fx i kommuniukation, risikostyring osv.

–          Individuel coaching, sparring og mentoring, fx i forhandling og kundehåndtering

–          Målinger og målsætning fx i forbindelse med medarbejderudvikling

Ressourcer:

–          Interim management

–          Rekruttering

–          Outplacement