Projekt – Sundhedstjek

Kategori: Artikler, Sammenhæng

Selv den mest professionelle og veldrevne organisation har brug for sparring og modspil.

Det er netop idéen med Researchfirms Projekt – Sundhedstjek.

Sammen med organisationens ledelse udvælger vi 2-3 projekter til analyse, samt kortlægger de vigtigste interessenter blandt ledere, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og – ikke at forglemme – kunder.

Herefter gennemfører vi et interview med hver enkelt udvalgt interessent. Vi rekvirerer relevant materiale om projekterne og analyserer dette.

Vi analyserer og vurderer både organisationens projektprocesser, herunder projektmodeller, -håndbøger mm., men vi kigger også på de ‘bløde’ ting, kommunikation, åbenhed, lederegenskaber osv. Hvad angår processerne er vi stærkt inspireret af PMI’s 10 vidensområder. Hvad angår de ‘bløde’ ting læner vi os op ad IPMAs 15 adfærdsmæssige kompetencer.

Alt konkluderes i en kort rapport, hvor vi påpeger forbedringspunkter og løsninger.

Projekt – Sundhedstjekket slutter med et møde mellem organisationens ledelse og os. Her gennemgår vi rapporten og diskuterer løsningsmuligheder og evt. videre samarbejde.

Vil du vide mere og have oplyst referencer ringer eller skriver du blot til os.