Forandringsledelse i praksis

Kategori: Artikler

Forandringsledelse i praksis

Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden.

Mahatma Ghandi (1869-1948) indisk politiker og åndelig leder

 —

Kan en organisation ikke implementere forandringer hurtigt nok går den under. Tiden kræver stadig hurtigere forandringer, samtidig med at verden bliver mere kompleks. Deri ligger en stor udfordring, og ikke sjældent hører vi om produkter, it-systemer, bygninger og koncepter, der er forældede allerede ved ibrugtagningen.

Der er således næppe mange, som er uenige i påstanden om, at vor tid er præget af forandringer – mange forandringer. Intet er godt nok. Vi er ikke effektive nok; vi er ikke konkurrencedygtige nok; det går for langsomt; de varer, vi producerer, kan laves langt billigere i Kina, Indien eller Østeuropa.

Dette enorme behov for forandring kræver ledelse, forandringsledelse. Man kan med en vis ret påstå, at al ledelse er forandringsledelse og at der indgår forandringsledelse i al ledelse.

Projektledelse og forandringsledelse er to sider af samme sag.

Projektledelse handler om at ændre noget fra tilstand A til tilstand B. Projektet går ud på at planlægge og gennemføre en række opgaver, der opfylder vort mål.

Forandringsledelse kan betragtes som den del af projektledelsen, der omfatter mennesker.Forandringsledelse handler om at flytte menneskers holdninger, adfærd, kultur osv.

Projektledelse uden forandringsledelse går galt, ja ledelse uden forandringsledelse går galt.

Forandringsledelse er stadig et forholdsvis nyt område for mange ledere og organisationer, det giver derfor rigtig god mening at afholde et kursus i praktisk forandringsledelse for ledergruppen.

Kursus i praktisk forandringsledelse

Researchfirms kursus i praktisk forandringsledelse tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle situation og behov. Vi gør derfor meget ud af, at tale med deltagerne og analysere de aktuelle udfordringer, inden vi finplanlægger kurset. Resultatet er, at deltagerne på kurset kommer til at arbejde med de relevante problemstillinger og her kæder den lærte teori sammen med virkelighedens udfordringer.

Med udgangspunkt i Bjarne Kousholts roste bog: Forandringsledelse og forandringskommunikation, som indgår i kursusmaterialet, arbejder vi bl.a. med følgende emner:

  • Mekanismerne i forandringen, herunder Leawitts forandringsmodel og Buchanans og Boddys forandringsmodel
  • Mennesket under forandring, herunder bidrag-belønningsmodellen, Rogers og Shoemakers innovations- og beslutningsmodel, forandringskurven, Det optimale stimulationsniveau, psykologiske faktorer (hvor Kierkegaard, Maslow, Rank, Hebb, Connor og De Vries inddrages) og mennesketyper (hvor MBTI, Belbin og Adizes inddrages)
  • Kravene til forandringslederen
  • Kommunikation som forandringsværktøj, herunder kommunikationspyramiden, spørgehjulet, ikke-voldelig kommunikation, kommunikationsprocessen, retorik, konflikthåndtering og motiverende kommunikation
  • Forandringsstrategier og –koncepter, herunder John Kotters metode, Kurt Lewins model og Peter Senges model
  • Metoden, hvor vi sammenfatter alt det lærte i en 12-punkts metode til succesfuld gennemførelse af forandring
  • Eksekvering, hvor vi slutter af med at se på, hvad der skal til for at få tingene gjort

[Det faglige grundlag for denne opgavebeskrivelse og de fagudtryk, der er benyttet, er at finde i Bjarne Kousholts bog ’Forandringsledelse og  forandringskommunikation’. I sin lektørudtalelse på vegne af Dansk Bibliotekscentral (overordnet statsligt organ der hjælper bibliotekerne med at vælge bøger) skrev Jørgen Bartholdy:

  • En praktisk, men alligevel teoretisk velfunderet brugsbog for ledere, der står overfor forandringsprocesser…..
  • Der er allerede mange bøger om projektledelse. Denne skal fremhæves for sin praktiske adgang til stoffet, og for sine gode cases]

Hvis du har lyst til en uforpligtende snak om forandringsledelse, kommer vi gerne forbi. Kontakt Researchfirm: mail@researchfirm.dk

Bjarne Kousholt

Juni 2014