Eksekvering

Kategori: Tid

En af de allervigtigste egenskaber for en leder er evnen til at eksekvere – at få tingene gjort.

Denne egenskab bliver vigtigere og vigtigere, både når man søger job og når man er i job og gerne vil have succes.

Vi bliver stressede af alt det vi ikke får gjort og derfor er evnen til at få tingene gjort – indenfor nogenlunde normal arbejdstid – uhyre vigtig. Ingen kan i det lange løb arbejde ‘around the clock’ og det går også ud over familie og venner.

Et praktisk værktøj, som man kan bruge til at opøve sin eksekveringsevne er Eisenhowers matrix. Dwight D. Eisenhower (1890-1969) var øverstkommanderende for de allierede styrker i Europa under Den Anden Verdenskrig og blev siden USA’s præsident i to perioder. Eisenhower sagde bl.a.: ‘De beslutninger der haster mest, er sjældent de vigtigste’. Dermed mente han, at vi ofte lader os presse til at bruge tid på noget, andre mener vi skal gøre, på bekostning af den tid vi skulle have brugt på de ting, der er vigtige for os og vort job.

Det der haster og som er vigtigt, skal vi gøre med det samme.

Det der ikke haster, men som er vigtigt, skal vi planlægge hurtigst muligt. Det er fx forberedelse, forebyggelse, forbedringer, planlægning, opbygning og pleje af vigtige personlige relationer, kurser der giver udbytte og gør dig klogere og bedre til at eksekvere, aktiviteter der rydder op i rod og skaber bedre overblik, så du bliver bedre til at få tingene gjort. Ind i kalenderen med det!

Det der hverken er vigtigt eller haster ignoreres.

Det der haster, men som ikke er vigtigt er det der for alvor skal skæres ned på. Det er fx når du bliver afbrudt i dit vigtige arbejde af tidsrøvere – in person eller på telefonen, der ikke har noget væsentligt på hjerte, af mails der er ligegyldige (fx cc-mails fra folk der vil dække sig ind), læsning af lange rapporter og mails, der ikke har en klar konklusion og som ikke er vigtige for dig. En kæmpe tidsrøver er møder. De fleste går til alt for mange møder der tager alt for lang tid som har alt for ringe udbytte.

Det Eisenhower kunne var at flytte sin tid fra ‘Urgent/Not Important’ til ‘Not Urgent/Important’.

Prøv i en periode at holde øje med, hvad du bruger din tid til. Brug Eisenhowers matrix.

Få det nu gjort!