Kritik

Kategori: Artikler, Sammenhæng

I fagbladet Ingeniøren kunne vi den 11. oktober 2013 læse, at ‘Hovedstadens anlægsprojekter skal ud i det hurtige spor’. Jakob Næsager fra kommunens Teknik- og Miljøudvalg udtaler til bladet: ‘Med et anlægsbudget i milliardklassen er Københavns Kommune en af landets store bygherrer. Men når opgaverne bliver afleveret, lever kvaliteten ikke op til vores ambitionsniveau. Det skyldes både, at kvaliteten ikke er tilstrækkelig godt beskrevet, og at man ikke er tilstrækkeligt oppe på dupperne, når der er afleveringsforretning.’

Det er ikke kun i Københavns Kommune, at man har problemer med at få projekterne gennemført til den tid, der er aftalt og med den forventede økonomi, kvalitet og tekniske løsning.

Måske skal vi til at være mere kritiske og kontante, både overfor os selv og hinanden. Måske er vi for flinke?

To citater jeg holder meget af:

Kritik gør altid ondt – men samtidig kommer vi ikke udenom, at størstedelen af menneskelig indsigt og forandring som forudsætning har andres oprigtige reaktioner på os.

Barbro Lennèer-Axelson, svensk psykolog

Kritik er noget vi nemt kan undgå – ved ikke at sige noget, ikke at gøre noget, ikke at være noget.

Aristoteles (384-322 f.Kr.) Græsk filosof og videnskabsmand

Kritik kan godt fremføres på en ordentlig måde, hvor vi er professionelle og ikke sårer hinanden unødigt.

Researchfirms værdier: Kritisk, kontant, uafhængig og praktisk.