Hjælp til projektledelse?

Certificering?

- Vi hjælper dig igennem hele processen

Kontakt os for flere oplysninger eller bestil en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe


(Alle tre felter skal udfyldes, ellers sender systemet ikke beskeden videre)

 
 
 
 

Netværk


Vi følger med i, hvad der sker på området og har tætte samarbejdspartnere, der dækker specielle områder, fx erhvervspsykologi, indkøb, værdiansættelse af virksomheder mm.

+30 års erfaring


Vi bruger den erfaring der er opbygget gennem de sidste 30 år

Faglitteratur


Vi udgiver den faglitteratur, som der undervises i overalt i landet indenfor områderne projektledelse, organisation, forandringsledelse, strategisk lederskab, styregrupper mm.

Hjælp til projektledelse

Mange spørger, hvilket projektledelsessystem, der er bedst: PMI (Project Management Institute), ISO 21500 (guidance on Project Management) IPMA (International Project Management Association), PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), MSP (Managing Sucessfull Programs), CMMI (Capability Maturity Model Integration), SCRUM, Half Double osv.


Mit udgangspunkt er altid, at jeg analyserer projektet og dets udfordringer, før jeg svarer. 


Jeg vil aldrig anbefale et færdigt koncept, men tror på at løsningen skal tilpasses behovet. En holdning der heldigvis er i fremmarch, idet tonbeangivende projekteksperter internationalt taler og skriver mere og mere om tailoring, det at skræddersy løsningen til opgaven.


Sagt på en anden måde: Jeg følger med og sætter mig ind i, hvad der er af muligheder, analyserer kundens behov og foreslår så den løsning, som jeg mener dækker behovet. Det bedste fra alle verdener.

Ydelser

 • Certificering - uddannelse og støtte til certificeringsprocessen
 • Analyse af projekter (audits, reviews, sundhedschecks) og forslag til forbedringer
 • Etablering af eller korrektion af projektmodeller og projektprocesser
 • Etablering af eller korrektion af projekthåndbøger og projektmanualer
 • Evaluering af projekter og opsamling af ’lessons learned’
 • Afholdelse af eller deltagelse i projektstatusmøder
 • Afholdelse af eller deltagelse i styregruppemøder
 • Måling og ledelsesinformation, KPI’er (Key Performance Indicators)
 • Opsamling og beskrivelse af bedste praksis
 • Rekruttering af projektledere
 • Ledelse af projekter
 • Gennemførelse af workshops med udgangspunkt i behov og problemstillinger
 • Uddannelse, hele forløb eller specifikke kurser fx i projektplanlægning, risikostyring osv.
 • Individuel coaching, sparring og mentoring, fx i forhandling og kundehåndtering

Faglitteratur om projektledelse

Projektledelse - Teori og praksis er en af de mest solgte og benyttede lærebæger om projektledelse i Danmark.


Bogen udkom i 2020 i 8. udgave og er dermed trykt i godt 25.000 eksemplarer

Projektledelse - Teori og praksis findes også på engelsk og til begge bøger er der en TOOLBOX med værktøjer.


Læs mere om disse bøger og om de andre ledelsesbøger, som Bjarne Kousholt har skrevet

Udtalelser fra kunder

Peter Klok, projektdirektør Siemens A/S

I mere end fire år har jeg arbejdet tæt sammen med Bjarne Kousholt i forbindelse med udvikling af en projektlederuddannelse, der er skræddersyet til Siemens.

Uddannelsen er et forløb over et halvt år og tager udgangspunkt i Siemens Smart Infrasturctures forretningsgange og projektmodel, hvor fire hold og ca. 50 projektledere indtil nu har deltaget.

Flere projektledere er efterfølgende blevet IPMA certificeret. Bjarne har gennem hele forløbet arbejdet yderst professionelt og fleksibilitet, og jeg kan give ham mine varmeste anbefalinger.

Christian Bjoljahn, projektleder

Tak for inspirerende og konstruktiv undervisning. Det har givet mig en masse gode værktøjer og tankesæt, som jeg kan bruge som projektleder og som medarbejder. Og jeg føler virkelig, at det allerede har kastet en hel masse værdi af sig for mig såvel som for ”mine” projektteams og projektarbejdere. Tak :)

Michael Kristensen, Kvalitetssikringschef  EnviDan A/S

Bjarnes projektlederuddannelse og det bagvedliggende lærebogsmateriale er klart det bedste, jeg er stødt på i min efterhånden lange karriere. 

 

Det kan du forvente, når vi hjælper

✅Grundig analyse, hvor alle parter høres og relevant materiale gennemgås


✅Dialog i øjenhøjde


✅Løsning baseret på erfaring, fagkundskab og bedste praksis

✅Praktisk, enkel og operationel løsning


✅Hjælp til implementering


✅Resultatorienteret ledersparring

Typisk proces når vi hjælper med projektledelse

 • Vi mødes med kunden, taler om opgaven og udarbejder en liste over projektets interessenter
 • Analysen begynder med, at vi interviewer de vigtigste interessenter
 • Analysen fortsætter med, at vi gennemgår projektets dokumenter
 • Vi udarbejder en rapport med, hvad vi har fundet og vores løsningsforslag
 • Vi drøfter rapporten med kunden og aftaler næste skridt
 • Vi hjælper med implementering af løsningen
 • Vi uddanner projektledere, projektmedarbejdere og styregruppens medlemmer
 • Vi støtter med resultatorienteret ledersparring
 • Vi evaluerer processen sammen med kunden

Projektets styregruppe

Mange styregrupper fungerer ikke. Kontakt os, hvis du kan genkende en eller flere af disse dilemmaer:

 • Projektlederen frygter styregruppen og ser styregruppemødet som en retssag
 • Styregruppemedlemmerne føler sig taget som gidsler
 • Styregruppemedlemmerne melder afbud i sidste øjeblik
 • Styregruppemedlemmerne besvarer e-mails under styregruppemødet
 • Styregruppen er præget af magtkampe
 • Styregruppen bakker ikke op om projektlederen men betragter styregruppemødet som et audit
 • Projektlederen kender ikke sin styregruppe og arbejder ikke med den