Hjælp til ledelse?


Erfaren og resultatorienteret ledelsesrådgiver - management konsulent  hjælper dig igennem hele processen

Kontakt os for flere oplysninger eller bestil en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe


(Alle tre felter skal udfyldes, ellers sender systemet ikke beskeden videre)

 
 
 
 

Netværk


Vi følger tæt med i, hvad der sker på ledelsesområdet og har tætte samarbejdspartnere, der dækker specielle områder, fx erhvervspsykologi, indkøb, værdiansættelse af virksomheder mm.

+30 års erfaring


Vi bruger den erfaring der er opbygget gennem de sidste 30 år.

Her får du resultatorienteret ledersparring i øjenhøjde.

Faglitteratur


Vi forfatter den faglitteratur, som der undervises i overalt i landet indenfor områderne strategisk lederskab, grundlæggende ledelse og organisation, projektledelse og forandringsledelse.

Hjælp til ledelse? Vælg erfaren og resultatorienteret ledelsesrådgiver

Ledelsesrådgiver, management konsulent

Kombinationen: erfaren leder (afdelingsleder, projektleder, divisionschef, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem), forfatter til førende lærebøger i ledelses, samt mangeårig underviser i ledelse, ruster mig godt til at yde god og resultatorienteret ledelsesrådgivning.


Mit udgangspunkt er altid, at jeg analyserer organisationen og dens udfordringer, før jeg begynder min resultatorienterede ledersparring. 


Jeg vil aldrig anbefale et færdigt koncept, men tror på at vejen til et godt resultat er individuel. 


Jeg følger med i bedste praksis og viden, bruger min ledelseserfaring og sætter mig ind i, hvad der er af muligheder.


Når jeg har færdiggjort min analyse begynder min ledersparring. Det bedste fra alle verdener.


Min tilgang er altid ydmyghed, lyttende og resultatorienteret ledersparring og ledelses-rådgivning i øjenhøjde.


Ingen store armbevægelser.

Ydelser som ledelseskonsulent indenfor erhvervsrådgivning

 • Analyse af organisationer og projekter (audits, reviews, sundhedschecks) og forslag til forbedringer
 • Etablering af eller korrektion af forretningsmodeller og forretningsprocesser
 • Etablering af eller korrektion af ledelseshåndbøger og ledelsesmanualer
 • Evaluering af indsatser og opsamling af ’lessons learned’
 • Analyse af og deltagelse i ledergruppemøder
 • Analyse af og deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Måling og ledelsesinformation, KPI’er (Key Performance Indicators)
 • Opsamling og beskrivelse af bedste praksis
 • Rekruttering af ledere
 • Gennemførelse af workshops med udgangspunkt i behov og problemstillinger
 • Uddannelse, hele forløb eller specifikke kurser fx i interessentstyring, kommunikation, ny leder, risikostyring mm.
 • Individuel ledercoaching, resultatorienteret ledersparring og mentoring

Lederkurser og lederuddannelse

Vi afholder skræddersyede kurser for små og store grupper af ledere.


Vi bruger de bøger, som vi selv har forfattet og som bruges på uddannelsesinstitutioner overalt i landet.


Bøger der er solgt i mere end 30.000 eksemplarer.Vi afholder lederkurser og lederuddannelser på dansk eller engelsk.


Fysiske kurser eller on-line.


Læs mere om de ledelsesbøger, som Bjarne Kousholt har skrevet

Udtalelser fra kunder

Peter Klok, projektdirektør Siemens A/S

I mere end fire år har jeg arbejdet tæt sammen med Bjarne Kousholt i forbindelse med udvikling af en projektlederuddannelse, der er skræddersyet til Siemens.

Uddannelsen er et forløb over et halvt år og tager udgangspunkt i Siemens Smart Infrasturctures forretningsgange og projektmodel, hvor fire hold og ca. 50 projektledere indtil nu har deltaget.

Flere projektledere er efterfølgende blevet IPMA certificeret. Bjarne har gennem hele forløbet arbejdet yderst professionelt og fleksibilitet, og jeg kan give ham mine varmeste anbefalinger.

Christian Bjoljahn, projektleder

Tak for inspirerende og konstruktiv undervisning. Det har givet mig en masse gode værktøjer og tankesæt, som jeg kan bruge som projektleder og som medarbejder. Og jeg føler virkelig, at det allerede har kastet en hel masse værdi af sig for mig såvel som for ”mine” projektteams og projektarbejdere. Tak :)

Michael Kristensen, Kvalitetssikringschef  EnviDan A/S

Bjarnes projektlederuddannelse og det bagvedliggende lærebogsmateriale er klart det bedste, jeg er stødt på i min efterhånden lange karriere. 

 

Management konsulent -

Det kan du forvente, når vi hjælper

Management konsulent


 • Mere end 30 års personlig erfaring som leder på alle niveauer
 • Forfatter til bestseller ledelsesbøger om strategi, ledelse, forandringsledelse og projektledelse
 • 15 års erfaring som management konsulent

Hvad er en management konsulent?


En professionel og erfaren rådgiver, der hjælper ledelsen med at udvikle og effektivisere organisationen.


Management consulting - eller på dansk: ledelsesrådgivning, kræver både viden om ledelsesteorier, forskning og praksis, samt egen erfaring som leder.


Kan man være management konsulent, hvis man ikke selv har betydelig ledelseserfaring?


Jeg mener 'NEJ' - hvad mener du?


Virksomhedsrådgiver - Erhvervsrådgiver

Typisk proces når vi hjælper 

 • Vi mødes med kunden, taler om opgaven og udarbejder en liste over nøglepersoner, som vi vil tale med
 • Analysen begynder med, at vi interviewer de vigtigste nøglepersoner
 • Analysen fortsætter med, at vi gennemgår relevante dokumenter
 • Vi udarbejder en rapport med, hvad vi har fundet og vores løsningsforslag med virksomhedsrådgivning
 • Vi drøfter rapporten med kunden og aftaler næste skridt
 • Vi hjælper med implementering af løsningen
 • Vi uddanner ledere og medarbejdere
 • Vi støtter med resultatorienteret ledersparring
 • Vi evaluerer vores virksomhedsrådgivning og resultatet sammen med kunden