Bestseller fagbøger - Skrevet i et sprog alle forstår og med en mængde praktiske eksempler

Kontakt os for flere oplysninger eller bestil en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe


(Alle tre felter skal udfyldes, ellers sender systemet ikke beskeden videre)

 
 
 
 

Netværk


Vi følger med i, hvad der sker på området og har tætte samarbejdspartnere, der dækker specielle områder, fx erhvervspsykologi, indkøb, værdiansættelse af virksomheder mm.

+30 års erfaring


Vi bruger den erfaring der er opbygget gennem de sidste 30 år

Faglitteratur


Vi udgiver den faglitteratur, som der undervises i overalt i landet indenfor områderne projektledelse, organisation, forandringsledelse, strategisk lederskab, styregrupper mm.

Fagbøgerne - storytelling

Gør det noget, at læserne forstår, hvad du mener?


Ovenstående har været min ledetråd siden jeg i 1995 skrev min første fagbog, der handlede om amerikas danske indvandrere.


På et tidspunkt arbejdede jeg meget med projektledelse, og det slog mig, hvor rodet og utilgængelig de førende bøger om emnet var. Jeg skrev derfor selv en lille bog, Projektlederbogen. Den udkom i 2001 og her, 20 år senere sælger den stadig godt. På forlaget kalde de den humlebien. Humblebien burde ikke kunne flyve, men det gør den. Projektlederbogen burde med sine 20 år på bagen ikke længere være aktuel, men den sælger stadig!


Siden blev det til foreløbig ca. 25 fagbøger, lidt afhængig af om vi tæller engelske oversættelser med.


Nedenfor er der en oversigt og også et par udtalelser, der gerne skulle være en god forbrugeroplysning.

Fagbøgerne - en oversigt

 • Projektlederbogen
 • Karrierebogen
 • Projektledelse - Teori og praksis
 • Project Management - Theory and Practice
 • Forandringsledelse og forandringskommunikation
 • Projektlederens værktøj
 • Kernen i projektledelse
 • Organisation og mennesker
 • Organization and People
 • Strategisk lederskab i praksis
 • Projektets styregruppe
 • Projektledelse - Teori og praksis TOOLBOX
 • Project Management - Theory and Practice TOOLBOX
 • Forandringsledelse - Teori og praksis (april 2021)

Faglitteratur om projektledelse

Projektledelse - Teori og praksis er en af de mest solgte og benyttede lærebøger om projektledelse i Danmark.


Bogen udkom i 2020 i 8. udgave og er dermed trykt i godt 25.000 eksemplarer

Projektledelse - Teori og praksis findes også på engelsk og til begge bøger er der en TOOLBOX med værktøjer.


Læs mere om disse bøger og om de andre ledelsesbøger, som Bjarne Kousholt har skrevet

Udtalelser om bogen

Christian Bjoljahn, teamleder EnviDan

Tak for inspirerende og konstruktiv undervisning. Det har givet mig en masse gode værktøjer og tankesæt, som jeg kan bruge som projektleder og som medarbejder. Og jeg føler virkelig, at det allerede har kastet en hel masse værdi af sig for mig såvel som for ”mine” projektteams og projektarbejdere. Tak :)

Per Westphal Stryger, luftkaptajn og flyinstruktør

Bjarnes bøger er pyntet med mentale oaser, hvor storytelling fra virkeligheden sætter teorierne i perspektiv.

Bogen ”Projektledelse - Teori og praksis” er ligesom Bjarnes andre bøger, blevet fremhævet af mine undervisere, som de bedste på markedet. Indholdet inspirerede mig til at finde uddybende materiale på internettet.

Tak for din pædagogiske tilgang til et ellers svært forståeligt emne. 

Dennis Enøe, kursist Copenhagen Business Academy

En utrolig god bog, hvor teori er blandet med historier som eksempler.

En fornøjelse at læse og forstå.

Faglitteratur om ledelse og organisation

Organisation og mennesker, der lige er kommet i 2. udgave 2. oplag, er min næst mest solgte bog efter Projektledelse - Teori og praksis.


Organisation og mennesker benyttes som lærebog på diplom- og akademiuddannelser over hele landet.


Jeg bliver stolt, når en håndværker kommer hen til mig og siger, at her var endelig en bog, der var til at forstå - og det er sket mange gange.

Bogen indhold og stil, med de mange praktiske eksempler, gør den også egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor. 


’Organisation og mennesker’ dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier, har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling indenfor organisationsationsteori.

Udtalelser om bogen

Finn Svenning, projektkvalitet.dk

Bjarne Kousholt har en forbløffende evne til at samle og systematisere et kæmpe emneområde. Når han samtidig er god til at skrive kort og forståeligt og kan få tingene illustreret i effektive og dynamiske grafikker, har han opskriften på succes.

Hans sidste ingrediens i opskriften er små historier og eksempler fra 'det virkelige liv' som omsætter teori til praksis.

Jeg vil anbefale denne bog til især:

 • Studerende
 • Ledere, der efter mange års virke har behov for at genopfriske emnerne og blive orienteret om, hvad der rør sig
 • Mange konsulenter og rådgivere, der vil have nytte af bogen som et opdateret opslagsværk
 • Projekt- og forandringsledere, der vil have nytte af at komme nogle spadestik dybere ned i deres fag

Jan Kristiansen, lektor Erhvervsakademi Sydvest

Bogen er også til meget stor hjælp angående at skabe en fælles referenceramme for de studerende selvom de ikke befinder sig i et klassisk studiemiljø. Her er de små cases geniale – det giver en fælles referenceramme til diskussioner om forskellige problemstillinger, og det at der ikke er et facit på casene gør at de naturligt kan overføres til de studerendes egne referenceramme.

Bogen indeholder også henvisninger til film og andet materiale som med meget stor fordel kan opsætte i en læringsplatform, hvor de studerende kan diskuterer problemstillingerne internt og med mig som moderator.

Projektets styregruppe

Mange styregrupper fungerer ikke. Kontakt os, hvis du kan genkende en eller flere af disse dilemmaer:

 • Projektlederen frygter styregruppen og ser styregruppemødet som en retssag
 • Styregruppemedlemmerne føler sig taget som gidsler
 • Styregruppemedlemmerne melder afbud i sidste øjeblik
 • Styregruppemedlemmerne besvarer e-mails under styregruppemødet
 • Styregruppen er præget af magtkampe
 • Styregruppen bakker ikke op om projektlederen men betragter styregruppemødet som et audit
 • Projektlederen kender ikke sin styregruppe og arbejder ikke med den

Strategisk lederskab i praksis

Alt for ofte præsenterer topledelsen 'en strategi' i form af mere eller mindre urealistiske mål. Man mener så, at resten går af sig selv. Intet er mere forkert. Talrige undersøgelser og eksempler viser, at omsætningen af strategien til praksis er en stor og krævende ledelsesopgave.


Denne bog forsøger at rette op på dette, og er derfor primært rettet mod mellemlederne og medarbejderne i organisationen, der i praksis er dem, der skal få strategien til at lykkes. Der skal således udføres strategisk lederskab på alle niveauer i organisationen, ikke kun i topledelsen.


Bogen dækker fagområdets vigtigste værktøjer og teorier, har et internationalt perspektiv, og indehoilder elementer fra den nyeste udvikling indenfor strategi og lederskab.

Udtalelse om bogen

Paul Nolan, CEO Talent Attract 

Jeg har gennmført 2 hold i faget Det strategiske lederskab hos Ledernes KompetenceCenter. Jeg har kunnet gennemføre en langt bedre undervisning med Bjarne Kousholts bog end med den bog, vi brugte før. Bjarnes bog er er meget struktureret opbygget, sproget er enkelt, og teorien er lige til at gå til. De studerende har også taget rigtig godt imod bogen. Så mange tak for at skrive en rigtig god bog, der gør strategi langt mere tilgængeligt, så det giver mening, og som gør det langt lettere at gå i gang med at udføre strategiarbejdet i praksis.