Strategisk lederskab i praksis

003-bogens to spor copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen har to spor, som kan læses hver for sig:

1) Lederskabssporet

2) Strategisporet

I LEDERSKABSSPORET ser vi på tingene fra mellemledernes, teamledernes og medarbejdernes synsvinkel. Hvis du ønsker at læse om lederskab, hvordan du som mellemleder påvirker strategien, hjælper med strategiprocessen og – frem for alt – bidrager til implementering af den vedtagne strategi, så er det LEDERSKABSSPORET du skal arbejde med.

I STRATEGISPORET ser vi tingene i et overordnet perspektiv, som topledelsen typisk gør det. STRATEGISPORET dækker det der foregår på direktionsgangen. Hvis dette er dit fokus kan du nøjes med at læse STRATEGISPORET og kapitel 1.1 fra LEDERSKABSSPORET, så du får et overblik. Hvis du ønsker at læse om strategi, strategiprocessen og om organisationens fundament for at udarbejde strategien, skal du læse STRATEGISPORET, der bør være dit fokus.

Er du leder i erhvervslivet – eller ønsker at blive det – bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bare bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn.

En anden tilgang er at bruge bogen i relation til den fase man er i. Hvis vi fx først og fremmest skal finde ud af hvor vi står, inden vi begynder at formulere en strategi, ja så er det afsnit 1.2 og 2.2 vi skal læse, hvis vi vil forstå udfordringerne for mellemledere/teamledere og direktionens overordnede tilgang.

Alt for ofte præsenterer topledelsen en ’strategi’ i form af nogle mere eller mindre urealistiske mål. Man mener så at resten går af sig selv. Intet er mere forkert. Talrige undersøgelser og eksempler viser, at omsætningen af strategien til praksis er en stor og krævende ledelsesopgave.

Der findes mange bøger om strategi og strategiprocesser, men desværre tager mange af disse topledelsens briller på og ser strategiprocessen som noget der er identisk med at udarbejde en Powerpoint præsentation. Når en sådan foreligger er arbejdet stort set gjort – tror man!

Denne bog forsøger at rette op på dette og er derfor primært rettet mod mellemlederne og medarbejderne i organisationen, der i praksis er dem, der skal få strategien til at lykkes. Der skal således udføres strategisk lederskab på alle niveauer i organisationen, ikke kun i topledelsen.

Også med hensyn stil sin stil og udstyr adskiller bogen sig fra de fleste andre bøger om samme emne, på det danske marked:

  • Bogen er baseret på Storytelling, hvilket vil sige, at jeg ved hjælp af små historier – eksempler – viser de vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er koblet op til eksemplerne – involveres læseren.
  • ’Strategisk lederskab i praksis’ – dækker pensum i en lang række uddannelser, fx faget ’Det strategiske lederskab’ på akademiuddannelserne.
  • Bogen indhold og stil, med de mange praktiske eksempler, gør den egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor.
  • ’Strategisk lederskab i praksis’ dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier, har et internationalt perspektiv, og indeholder også elementer fra den nyeste udvikling inden for strategi og lederskab.

Strategisk lederskab i praksis-forside-HR (HR)

Tilbage to bogshop