Projektlederens værktøj

”Projektlederens værktøj” er opbygget med en fast, stram disposition, for hvert af de 112 værktøjer, som bogen indeholder.

Formålet med bogen er, at præsentere de vigtigste hands-on værktøjer, som den udøvende projektleder har brug for. På teoretisk sikker grund og med referencer til de vigtigste internationale standarder og normer for projektledelse er der værktøjsbeskrivelser, tjeklister og skabeloner.

Med ordet ”værktøj” menes i denne sammenhæng en model af virkeligheden, som anviser en måde at angribe sidstnævnte på, men som ikke mindst indfører et fælles sprog og dermed letter kommunikationen. Som et eksempel kan nævnes risikoanalysen. Uden værktøjet ”risikoanalysen” kan man godt tale om projektets risici, men det bliver ukonkret. Benytter man værktøjet, får man dels en ”opskrift” på, hvordan risikoanalysen udføres, men man får også sat nogle betegnelser på: sandsynlighed og konsekvens samt en grafisk metode til at visualisere projektets risici. Værktøjet gør at vi kan gå i dybden med problemerne og forskellige mennesker kan drøfte disse og udveksle erfaringer på et konkret niveau.

Bogen indeholder beskrivelse af de mange værktøjer, som projekt- og forandringslederen har brug for. Beskrivelserne af de enkelte værktøjer er korte og skrevet, så læsere med mange forskellige tilgange kan forstå dem.

Bogen er ment som en ”formelsamling” til grundlæggende lærebøger i projekt- og forandringsledelse, f.eks. forfatterens egen ”Projektledelse – Teori og praksis” og ”Forandringsledelse og Forandringskommunikation”, som der henvises til fra værktøjerne for den bruger der ønsker at læse mere om det teoretiske fundament for disse.

Tilbage to bogshop