Projektets styregruppe

Selvom der er stor fokus på projektledelse og på projektledernes kompetencer, er det yderst begrænset, hvad der er af litteratur og kurser rettet mod styregruppen. Det er som om, at når vi blot får projektlederen på kursus og måske endda certificeret – så er der ingen grund til, at kræve noget af styregruppen.

Et vigtigt udgangspunkt for at skrive denne bog er derfor, at mange styregruppemedlemmer er ubevidst inkompetente. At være ubevidst inkompetent vil sige, at man ikke besidder de nødvendige kompetencer for at varetage funktionen som styregruppemedlem og – hvad værre er – man ved det ikke selv!

Grunden til, at mange styregruppemedlemmer er ubevidst inkompetente er måske begrundet i den høje stilling i organisationen, som styregruppemedlemmerne ofte indtager. De mener, at styregruppejobbet er ’a peace of cake’ eller ’a walk in the park’, for nu at benytte et par managementudtryk. Man behøver ikke nogen uddannelse for at bestride jobbet og ej heller er det nødvendigt at sætte sig ind i, om andre har udtænkt relevante metoder, som man med fordel kunne søge inspiration i. Man har styr på tingene i sin egen selvforståelse.

Bogen er i tre dele:

Del 1, hvor vi ser på, hvad der står om styregrupper i de forskellige standarder og guidelines om projekter og projektledelse, fx PMI, ISO21500, IPMA, PRINCE2, MSP mm.

Del 2, hvor vi ser på erfaringer med styregrupper, både fra offentlige og private projekter, samt lister diverse anbefalinger vedr. styregrupper, som forskellige eksperter gennem tiderne er kommet med.

Del 3, der præsenterer METODEN, dvs. vores anbefalinger, værktøjer, skabeloner mm. der alle skal bidrage til bedre styregrupper og dermed mere succesfulde projekter.

Tilbage to bogshop