Organisation og mennesker

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter, fornøjelsen af at præsentere en helt ny bog, som vi har arbejdet på de seneste to år.
På en række væsentlige punkter adskiller bogen sig fra de fleste andre bøger om samme emne, på det danske marked:

– Bogen er – ligesom min ganske vellykkede bog om projektledelse ’Projektledelse – Teori og praksis’, der lige er udkommet i 5. udgave – baseret på storytelling. Den pædagogiske metode, storytelling, vil sige, at jeg vil hjælp af små historier – eksempler – viser alle bogens vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis, i en organisation. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er koblet op til eksemplerne – involveres læseren.

– Bogen har et flot og indbydende lay-out med mange figurer i en frisk, farverig og uhøjtidelig stil, som vi i mine andre bøger har fået megen ros for

– Der er (kun) én forfatter til bogen. Herved undgår læseren skift i sprog, stil og niveau hen igennem bogen

– Enkel, nede-på-jorden, u-akademisk skrivestil krydret med citater og (som nævnt) eksempler og opgaver

’Organisation og mennesker’ – dækker pensum i organisation, i en lang række uddannelser, fx faget ’Organisation og arbejdspsykologi’ på akademi- og diplomuddannelserne.
Bogens indhold og stil, med de mange praktiske eksempler, gør den også egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Interessen og behovet herfor er stort, hvilket de senere års fremkomst af og store søgning til bl.a. mini-MBA uddannelserne er udtryk for.
’Organisation og mennesker’ dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier, har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling indenfor organisationsteori fx CSR (Coporate Social Responsibility) og socialt entreprenørskab, Gary Hamels innovationsledelse, arbejdspsykologi med stress og udbrændthed mm.
Hertil kommer, at bogen har stor fokus på forandringsledelse, iværksætteri, innovation og kreativitet, samt på hvordan organisationer behandler disse.

Tilbage to bogshop