Ole Rømer og lysets tøven

En anden af de fire store
Rømers største videnskabelige bedrift var at han opdagede “lysets tøven” – dvs. det faktum at lyset har en endelig (og ikke u-endelig) hastighed.

Men Ole Rømer gjorde meget andet godt. Som kongens “matematicus” stod han bag den store kalenderreform i 1700, samt ændringen af mål og vægt. Som direktør for Rundetårn, rektor for Københavns Universitet, politimester i København, højesteretsdommer og etatsråd satte Rømer et så kraftigt spor i sin samtid, at det kan ses i dag – 300 år efter.

Bogen fortæller historien og indeholder også en turistguide, så du selv kan se sporene. Den spændende historie om hvordan Rømers observatorium i Vestskoven blev opdaget – i vores tid – er også med i bogen, samt en anvisning til hvordan du selv kommer derud.

Tilbage to bogshop