Projekt – Sundhedstjek

Kategori: Artikler, Sammenhæng

Selv den mest professionelle og veldrevne organisation har brug for sparring og modspil.

Det er netop idéen med Researchfirms Projekt – Sundhedstjek.

Sammen med organisationens ledelse udvælger vi 2-3 projekter til analyse, samt kortlægger de vigtigste interessenter blandt ledere, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og – ikke at forglemme – kunder.

Herefter gennemfører vi et interview med hver enkelt udvalgt interessent. Vi rekvirerer relevant materiale om projekterne og analyserer dette.

Vi analyserer og vurderer både organisationens projektprocesser, herunder projektmodeller, -håndbøger mm., men vi kigger også på de ‘bløde’ ting, kommunikation, åbenhed, lederegenskaber osv. Hvad angår processerne er vi stærkt inspireret af PMI’s 10 vidensområder. Hvad angår de ‘bløde’ ting læner vi os op ad IPMAs 15 adfærdsmæssige kompetencer.

Alt konkluderes i en kort rapport, hvor vi påpeger forbedringspunkter og løsninger.

Projekt – Sundhedstjekket slutter med et møde mellem organisationens ledelse og os. Her gennemgår vi rapporten og diskuterer løsningsmuligheder og evt. videre samarbejde.

Vil du vide mere og have oplyst referencer ringer eller skriver du blot til os.

Det bedste fra alle (3) verdener

Kategori: Sammenhæng

De tre førende videns- og certificeringsorganisationer indenfor projektledelse er:

– PMI (Project Management Institute)

– IPMA (International Project Management Association)

– PRINCE2

I Researchfirm arbejder vi med det bedste fra alle tre verdener, nemlig:

– De 10 vidensområder i PMI’s PM-BOK

– De 15 adfærdsmæssige kompetencer i IPMAs ICB

– PRINCE2’s tilgang til fx styregrupper mm.

Det bedste fra alle verdener.

 

Kritik

Kategori: Artikler, Sammenhæng

I fagbladet Ingeniøren kunne vi den 11. oktober 2013 læse, at ‘Hovedstadens anlægsprojekter skal ud i det hurtige spor’. Jakob Næsager fra kommunens Teknik- og Miljøudvalg udtaler til bladet: ‘Med et anlægsbudget i milliardklassen er Københavns Kommune en af landets store bygherrer. Men når opgaverne bliver afleveret, lever kvaliteten ikke op til vores ambitionsniveau. Det skyldes både, at kvaliteten ikke er tilstrækkelig godt beskrevet, og at man ikke er tilstrækkeligt oppe på dupperne, når der er afleveringsforretning.’

Det er ikke kun i Københavns Kommune, at man har problemer med at få projekterne gennemført til den tid, der er aftalt og med den forventede økonomi, kvalitet og tekniske løsning.

Måske skal vi til at være mere kritiske og kontante, både overfor os selv og hinanden. Måske er vi for flinke?

To citater jeg holder meget af:

Kritik gør altid ondt – men samtidig kommer vi ikke udenom, at størstedelen af menneskelig indsigt og forandring som forudsætning har andres oprigtige reaktioner på os.

Barbro Lennèer-Axelson, svensk psykolog

Kritik er noget vi nemt kan undgå – ved ikke at sige noget, ikke at gøre noget, ikke at være noget.

Aristoteles (384-322 f.Kr.) Græsk filosof og videnskabsmand

Kritik kan godt fremføres på en ordentlig måde, hvor vi er professionelle og ikke sårer hinanden unødigt.

Researchfirms værdier: Kritisk, kontant, uafhængig og praktisk.