Ny udgave af ledelsesbog: Organisation og mennesker, 2. udgave 2019

Kategori: Artikler
Forside_Oom_sfs

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter, fornøjelsen af at præsentere 2. udgave af bogen ‘Organisation og mennesker’.

Første udgave blev særdeles godt modtaget af brugerne og input fra disse har ført til en række væsentlige ændringer i denne 2. udgave:

  • Bogen er helt nysat, alle figurer er nytegnede og strammet op, fejl er rettet, og der er layoutet er perfektioneret
  • En række teorier, der også var gennemgået i 1. udgaven, er beskrevet grundigere, mere udførligt og up to date i den nye udgave, fx
  • Geert Hofstedes teorier om de kulturelle dimensioner, der nu er opdateret til nyeste udgave med seks dimensioner, Henry Mintzbergs teorier med hans nyeste tanker, Archie Carrolls teorier om CSR og FN’s bæredygtighedsmål.
  • Nyeste tanker om organisation og ledelse er medtaget fx David Billis om hybride organisationer, Jacob Morgan om fremtidens organisation, Frederic Laloux’ fem organisationsformer, holacracy, Forbes Coaches Councils bud på fremtidens ledelse, Gary Hamel og ledelsesinnovation, Clayton Christensen om disruption (den rigtige definition).
  • En lang eksempler er tilføjet for at understrege bogens vigtigste budskaber
  • En lang række nye øvelser er koblet op til aktuelle problemstillinger og anden nyere ledelses litteratur er tilføjet.

Inden længe vil bogen blive fulgt op af en værktøjskasse og en engelsk udgave.

Mange ledere har ikke en formel lederuddannelse, men er praktikere, der er vokset med opgaven.

Man kan ikke læse sig til eller sidde på skolebænken og blive en god leder, men alligevel er der mange værktøjer og erfaringer som selv den meget erfarne self-made leder, kunne have gavn af.

Bogen ‘Organisation og mennesker’ (2. udgave 2019) benyttes på grundlæggende lederuddannelse over hele landet. Bogen har dog også vundet indpas hos de self-made ledere. Læs her, hvad en af vores kunder, Jesper Nøhr Kjærsig, der er CEO for Nohrcon, skrev om 1. udgave af ‘Organisation og mennesker’:

Jeg havde en dejlig sommer for nogle år tilbage fornøjelsen af at læse Organisation og Mennesker som ferielæsning. Selvom bogen er forholdsvis lang, og det var en god sommer, kunne jeg praktisk taget ikke lægge den fra mig! Den er så fuld af gode, genkendelige eksempler fra hverdagen i en virksomhed, at jeg hurtigt fik den læst.

Da jeg læste bogen, tog jeg også mig selv i at tænke ”du godeste, her kan jeg for under 500,- kr. få praktisk taget samme indsigt, som jeg fik, da jeg tog min Executive MBA, nogle år forinden”.

Derfor har jeg besluttet, at bogen skal være en del af startpakken i min virksomhed, sammen med den Mac, telefon, personalehåndbog og filtsko, medarbejderne får (ja, filtskoene skal forebygge, at vi på kontoret går rundt i fugtige sko i regntiden). Ved at gøre bogen til en del af startpakken, får vi alle samme udgangspunkt i at forstå processerne og termerne, der til daglig bruges i en virksomhed.

Researchfirm sælger ikke filtsko, men vi vil gerne hjælpe aller jer praktik-ledere derude med at få lidt teoretisk ballast. Vi tilbyder tre pakker:

  1. Læsegruppe, hvor en gruppe på 2-5 ledere går sammen og afsætter tid til at læse bogen og diskutere dens emner. Researchfirm facilitere de 10 seancer af 1½ time, som det kræver at komme igennem stoffet
  2. Lederkursus, hvor vi underviser et hold ledere på op til 12 personer. Dette kræver 5 moduler af 2 dage, samt tid til 4 hjemmeopgaver
  3. Specialkursus, hvor vi sammen udvælger lige det, i har brug for og strikker uddannelsen sammen derefter. Dette kræver fra 2-4 moduler af 2 dage plus hjemmeopgaver

Er du interesseret, så skriv om dit behov, og hvornår du vil ringes op til bjarnek@researchfirm.dk