Ny bog: Organisation og mennesker

Kategori: Artikler, Organisation og mennesker

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter, fornøjelsen af at præsentere en helt ny bog, som vi har arbejdet på de seneste to år.

På en række væsentlige punkter adskiller bogen sig fra de fleste andre bøger om samme emne, på det danske marked:

  • Bogen er – ligesom min ganske vellykkede bog om projektledelse ’Projektledelse – Teori og praksis’, der lige er udkommet i 5. udgave – baseret på Storytelling. Den pædagogiske metode, storytelling, vil sige, at jeg vil hjælp af små historier – eksempler – viser alle bogens vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis, i en organisation. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er koblet op til eksemplerne – involveres læseren.
  • Bogen har et flot og indbydende lay-out med mange figurer i en frisk, farverig og uhøjtidelig stil, som vi i mine andre bøger (*) har fået megen ros for
  • Der er (kun) én forfatter til bogen. Herved undgår læseren skift i sprog, stil og niveau hen igennem bogen.
  • Enkel, nede-på-jorden, u-akademisk skrivestil krydret med citater og (som nævnt) eksempler og opgaver

’Organisation og mennesker’ – dækker pensum i organisation, i en lang række uddannelser, fx faget ’Organisation og arbejdspsykologi’ på akademi- og diplomuddannelserne. 

Bogens indhold og stil, med de mange praktiske eksempler, gør den også egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Interessen og behovet herfor er stort, hvilket de senere års fremkomst af og store søgning til bl.a. mini-MBA uddannelserne er udtryk for.

’Organisation og mennesker’ dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier, har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling indenfor organisationsationsteori fx CSR (Coporate Social Responsibility) og socialt entreprenørskab, Gary Hamels innovationsledelse, arbejdspsykologi med stress og udbrændthed mm.

Hertil kommer, at bogen har stor fokus på forandringsledelse, iværksætteri, innovation og kreativitet, samt på hvordan organisationer behandlert disse.

Kapitel 1 ’Organisation og organisationsteori’ er en introduktion til emneområdet, herefter følger kapitel 2 ’Historisk udvikling i teori og praksis’.

For at læseren kan tilegne sig et så komplekst og vidt forgrenet fagområde er det vigtigt med en klar overordnet struktur. Den struktur, som jeg har valgt, er vist i figuren nedenfor:

 I oversigten nedenfor er vist, hvad bogens kapitel 3-11 indeholder:

Element Forklaring Behandlet i
Struktur Hvordan ser organisationen ud?

Hvordan er den opdelt og hvem leder hvem?

Hvilke divisioner, afdelinger, teams og funktioner er der i organisationen?

Kapitel 3
Mennesker Hvordan kortlægger man et menneskes personlighed?

Hvordan motiveres mennesker?

Hvordan fungerer individer i organisationen?

Hvordan reagerer mennesker på forandringer?

Hvad er stress, udbrændthed og mobning?

Kapitel 4
  Hvad er forskellen på en gruppe og et team?

Hvordan fungerer en gruppe/et team i organisationen?

Hvordan opstår og håndteres konflikter?

Kapitel 5
Ledelse Hvordan ledes virksomheden?

Hvilke kompetencer skal en leder have?

Hvad er selvledelse?

Kapitel 6
  Hvad er et projekt og hvad skal projektlederen kunne?

Hvad er en projektmodel og hvilke faser gennemløber projektet?

Hvordan organiseres projektet?

Hvad er program- og porteføljeledelse?

Hvad er forandringsledelse?

Hvad er en forandringsmodel?

Hvilke forandringsstrategier og – koncepter – kan vi benytte?

Hvordan eksekveres forandringen?

Kapitel 11
Omgivelser Hvordan er verden omkring organisationen, myndigheder, kunder, konkurrenter, medier osv.?

Hvad er bæredygtighed og CSR?

Kapitel 7
Kultur Hvilken kultur kendetegner den enkelte organisation og hvilke værdier har den?

Hvad påvirker kulturen i organisationen?

Hvordan analyserer vi de internationale kulturforskelle?

Kapitel 8
Processer Hvordan kommunikerer vi i organisationen?

Hvordan udvikler vi nye idéer i organisationen – er innovative?

Kapitel 9

 

Strategi Hvad er det organisationen vil og skal, hvad er dens mission og vision?

Hvordan forløber en strategiproces?

Kapitel 10

 

Bogen rundes af med et kort kapitel. Kapitel 12 ’Iværksætter’.